ГМО-храните са опасни за репродуктивното здраве

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 
На 11 ноември Австрийското правителство публикува резултатите от изследвания, доказващи безспорно неблагоприятното въздействие на генно-модифицираните храни върху репродуктивната система.

Dr Jurgen Zentek, професор по ветеринарна медицина към Виенския Университет, е водещ на екипа. Били са изследвани две групи мишки – едната хранена с нормална храна и другата група, хранена с 33 % генно-модифицирана царевица – хибрид на Monsanto MON 810 и друг сорт, и нормална хранителна смес.

Наблюдавано е намаляване на числеността на няколко последователни поколения и по-ниско тегло на новородените от родителите, хранени с ГМО. Отклоненията са статистически ЗНАЧИМИ, т.е. става дума за значителни отклонения от нормата. Публикуваните резултати дават потвърждение за това, че все още се знае твърде малко за природата на генно-модифицираните продукти и тяхното влияние върху здравето в дългосрочен аспект. Те също така поставят под сериозно съмнение системата за оценка на рисковете, която в момента функционира в Европейския съюз.

 

„Европейската комисия за безопасност на храните /European Food Safety Authority/ извършва неадекватни проверки за безопасността на храните от ГМО и често само легитимира твърденията на агробизнеса и корпорациите, без реално да ги проверява.” – твърдят експертите от Greenpeace. Те призовават всички европейски граждани да окажат съответния натиск върху правителствата в оставащите дни до решаващата среща на министрите от общността на 4-ти декември, когато се очаква да се реши съдбата на комисията по безопасност на храните и да се уточнят мерките по контрол на ГМО.

 

Името на България се нарежда сред имената на тези европейски държави, които имат уклончива политика по въпроса и са по-скоро склонни да гласуват за снижаване на нивата на контрол и превенция на риска от въвеждането на ГМО в ЕС.

 

Това, което е нужно да се направи в момента е: да покажем желанието си като граждани на Европа да бъдат създадени по-добри механизми за контрол на безопасността на храните, на здравето и околната среда. Можете да подпишете петицията към министрите на ЕО на следния адрес:genetic-engineering/take-action.

 

Активистите на Greenpeace проведоха акция в Брюксел в понеделник с цел да привлекат вниманието на обществеността и политиците към недефинираните и непредсказуеми опасности, които представляват ГМО, особено използвани в храните, за здравето и околната среда.