С каквото е пълна душата

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Веднъж група хора нарочно одумвали на висок глас един човек, който минавал покрай тях. Той чул това, но им отвърнал с учтив поздрав и усмивка. Един минувач го попитал:

- Ти им се усмихна и ги поздрави, не те ли подразни тяхната злоба?

Мъжът отговорил:

- Когато отивам на пазар аз мога да похарча само това, което имам в кесията си. Така е и при общуването с хората - мога да им дам само това, с което е напълнена моята душа...

Tags: